საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი