საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

 

2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში, ნაწილი I -  ფაკულტეტები

2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში, ნაწილი II -  ინსტიტუტები