საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში, ნაწილი I ფაკულტეტები
• 2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში, ნაწილი II ინსტიტუტები