დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 53
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 52
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 51
სტუდენტ ნიკა ღვინტიძის განცხადების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 50
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 49
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების სამწლიანი 2018-2020 წწ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 48
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 47
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფორმირებისა და განვითარების გეგმის განმახორციელებელი კომისიის დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 46
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფორმირებისა და განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ


21-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 45
ალექსანდრე მელქაძისა და ოთარ კემულარიასათვის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 44
სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მოდიფიცირების შედეგად სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსელ სტუდენტთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 43
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 42
საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 41
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 40
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 39
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 38
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 37
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ


29-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 36
პროფესორ ნოდარ ჭითანავას სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 35
საგანმანათლებლო პროგრმის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 34
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3173