დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/189
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორდიპლომიანი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/188
ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/187
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორის, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/186
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტთან არსებული „ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების გამოყენების ინოვაციური ტექნოლოგიების“ ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/185
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სურსათის ლაბორატორიისათვის ვახტანგ უგრეხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/184
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/183
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/182
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/181
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/180
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/179
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/178
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/177
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/176
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/175
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/174
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/173
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/172
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/171
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/170
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3081