დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/29
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/27
სტუ-ის მათემატიკის დეპარტამენტში გივი ფიფიას მოწვევის შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/26
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე თამარ გიგოშვილის მოწვევის


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/25
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/24
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/23
სტუ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (პრეზიდენტის) არჩევნების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/19
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/17
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/16
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/15
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ოთარ ყარალაშვილის მოწვევის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/14
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მანანა ჩხარტიშვილის მოწვევის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/13
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ნანი არაბულის მოწვევის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/12
სტუ-ის სამეცნიერო-საექსპერტო საბჭოს შემადგენლობის შესახებ უმაღლესი განათლების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/11
სტუ-ის ასოც. პროფესორის, ირაკლი შოთაძის საქართველოს გენერალური პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატად წარდგენის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/10
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/09
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/07
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/06
სტუ–ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე თამარ გიგოშვილის მოწვევის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/05
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ალექსი მესტვირიშვილის მოწვევის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/03
წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლობის კვოტის განსაზღვრის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2913