ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

01/24/2020 ბრძანება N01-09-10/16
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ

01/24/2020 ბრძანება N01-09-10/15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

01/23/2020 ბრძანება N01-09-10/13
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

01/09/2020 ბრძანება N01-09-10/03
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ

01/09/2020 ბრძანება N01-09-10/02
აკადემიური საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ

12/17/2019 ბრძანება N01-09-14/4607
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

12/13/2019 ბრძანება N01-09-10/292
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

11/29/2019 ბრძანება N01-09-10/282
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

11/19/2019 ბრძანება N01-09-10/273
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ

11/15/2019 ბრძანება N01-09-10/272
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

10/24/2019 ბრძანება N01-09-10/257
სტუ-ში 2019 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ

09/30/2019 ბრძანება N01-09-10 /232
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დაფინანსების სახელმწიფო

09/27/2019 ბრძანება N01-09-14 /3077
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ

09/27/2019 ბრძანება N01-09-10 /231
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმის დამტკიცების შესახებ

09/27/2019 ბრძანება N01-09-14 /3074
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტურატურაში ჩარიცხვების შესახებ

09/27/2019 ბრძანება N01-09-10 /230
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/ და დამატებით სემესტრში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09/20/2019 ბრძანება N01-09-10 /221
2019 წლის 07 აგვისტოს N01-09-10/189 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/18/2019 ბრძანება N01-09-10/217
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებით ჩარიცხვის შესახებ

09/06/2019 ბრძანება N01-09-10/208
სტუდენტის აღდგენისა ან/და დამატებითი სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09/06/2019 ბრძანება N01-09-10/207
სტუ-ის 2019 წლის 9 აგვისტოს N 01-09-10/193 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 814
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო