მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

09/26/2022 MES 1 22 0001161661
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ.
დანართი 1
დანართი 2

09/26/2022 MES 0 22 0001149213
2022-2023 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5

09/21/2022 MES 6 22 0001124711
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5

09/13/2022 MES 2 22 0001052249
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ

09/12/2022 MES 0 22 0001040114
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2022-2023 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ

09/07/2022 MES 8 22 0001009883
სტუ-ში 2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით, აპლიკანტთა შერჩევის პერიოდის განსაზღვრის თაობაზე
დანართი 1

08/30/2022 MES 0 22 0000959314
“სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების განრიგის შესახებ” სტუ-ის რექტორის 2022 წ ლის 5 აგვისტოს N877259 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

08/29/2022 MES 5 22 0000959076
სსიპ –საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ

08/29/2022 MES 5 22 0000950499
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ
დანართი 1
დანართი 2

08/24/2022 MES 3 22 0000938419
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6

08/18/2022 MES 9 22 0000913881
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ

08/11/2022 MES 4 22 0000892637
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
სადოქტორო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები

08/10/2022 MES 8 22 0000878295
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვან პროგრამებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

08/09/2022 MES 6 22 0000886834
მე-6 ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” საორგანიზაციო კომიტეტის დამტკიცების შესახებ

08/08/2022 MES 9 22 0000878403
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და უცხო ენაში გასაუბრების კომისიების შემადგენლობის შესახებ

08/08/2022 MES 7 22 0000877259
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების განრიგის შესახებ

08/08/2022 MES 6 22 0000873559
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა გადასახდელი თანხის შესახებ

08/08/2022 MES 0 22 0000873517
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3

08/08/2022 MES 5 22 0000870470
სივრცულ კონცეპტუალური კომპოზიციის შექმნის მიზნით კონკურსის გამოცხადების თაობაზე
დანართი 1

07/29/2022 MES 7 22 0000855749
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


ბრძანებები 1 - 20 სულ 942
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო
0322 77 11 11