ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

03/26/2020 ბრძანება N05-04-11/381
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ

03/18/2020 ბრძანება N05-04-11/376
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

03/12/2020 ბრძანება N01-09-10/53
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/45, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/48, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/46, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/47 ბრძანებების ცვლილებების შესახებ

03/02/2020 ბრძანება N01-09-10/48
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 29 ნოემბრის N01-09-10/282 ბრძანების ცვლილებების შესახებ

03/02/2020 ბრძანება N01-09-10/47
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ცვლილებების შესახებ

03/02/2020 ბრძანება N01-09-10/46
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 28 მაისის N01-09-10/105 ბრძანების ცვლილებების შესახებ

03/02/2020 ბრძანება N01-09-10/45
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 22 მაისის N01-09-10/104 ბრძანების ცვლილებების შესახებ

03/02/2020 ბრძანება N01-09-10/44
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილების შესახებ“

02/21/2020 ბრძანება N01-09-14/614
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

02/21/2020 ბრძანება N01-09-10/38
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

02/13/2020 ბრძანება N01-09-10/32
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

02/07/2020 ბრძანება N01-09-14/337
სტუ-ის 2019 წლის 17 დეკემბრის 01-09-14/4607 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01/31/2020 ბრძანება N01-09-10/20
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

01/28/2020 ბრძანება N01-09-10/19
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

01/24/2020 ბრძანება N01-09-10/16
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ

01/24/2020 ბრძანება N01-09-10/15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

01/23/2020 ბრძანება N01-09-10/13
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

01/09/2020 ბრძანება N01-09-10/03
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ

01/09/2020 ბრძანება N01-09-10/02
აკადემიური საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ

12/17/2019 ბრძანება N01-09-14/4607
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 791
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო