ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

03/12/2021 ბრძანება MES 9 21 0000221961
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3

02/26/2021 ბრძანება MES8210000171498
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“

02/17/2021 ბრძანება MES 3 21 0000125728
უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 5 თებერვლის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ MES 4 21 0000064970 ბრძანების საფუძველზე

02/08/2021 ბრძანება MES 1 21 0000073094
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3

02/04/2021 ბრძანება MES3210000061792
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4

01/29/2021 ბრძანება MES5210000042155
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“

12/31/2020 ბრძანება MES 3 20 0001244960
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოში ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის წარმომადგენლის ვაკანსიაზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

12/24/2020 ბრძანება MES 0 20 0001228028
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის დანერგვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

12/18/2020 ბრძანება M ES 4 20 0001210166
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

12/18/2020 ბრძანება MES 9 20 0001209947
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

12/08/2020 ბრძანება MES 5 20 0001170216
სტუ-ის რექტორის 2019 წლის 19 ნოემბრის № 01-09-10/273 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

11/27/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება MES 3 20 0001131992
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ

11/27/2020 ბრძანება MES 4 20 0001131713
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

11/19/2020 ბრძანება MES 8 20 0001107156
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე

11/16/2020 ბრძანება MES 0 20 0001098861
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ

11/09/2020 ბრძანება MES 0 20 0001077567
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

11/03/2020 ბრძანება MES 6 20 0001061803
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების შესახებ
დანართი 1 შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
დანართი 2 შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმა

10/30/2020 ბრძანება MES 7 20 0001054406
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

10/28/2020 ბრძანება MES 7 20 0001047729
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

10/28/2020 ბრძანება MES 0 20 0001047731
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე


ბრძანებები 1 - 20 სულ 849
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო