ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

10/28/2020 ბრძანება MES 7 20 0001047729
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

10/28/2020 ბრძანება MES 0 20 0001047731
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე

10/16/2020 ბრძანება N01-09-10/141
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი ( შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის N 01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ

10/16/2020 ბრძანება N01-09-10/140
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

10/15/2020 ბრძანება N 01-09-10/139
ზოგიერთი აპლიკანტის, 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების | განსაზღვრის შესახებ

10/02/2020 ბრძანება N01-09-10/136
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

09/30/2020 ბრძანება N01-09-10/133
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის N01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ

09/30/2020 ბრძანება N01-09-10/132
სტუ-ისა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განხორციელებული ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ

09/30/2020 ბრძანება N01-09-10/131
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

09/18/2020 ბრძანება N01-09-14/2214
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

09/18/2020 ბრძანება N01-09-10/128
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

09/16/2020 ბრძანება N01-09-10/124
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

09/14/2020 ბრძანება N01-09-10/123
„დოტრორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 18 აგვისტოს N01-09-10/102 ბრძანების ცვლილების შესახებ

09/14/2020 ბრძანება N01-09-10/121
სტუ-ის 2020 წლის N01-09-10/106 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილებების შესახებ

09/14/2020 ბრძანება N01-09-10/120
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

09/10/2020 ბრძანება N01-09-10/119
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადანაწილებული პირების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

09/08/2020 ბრძანება N01-09-10/117
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09/04/2020 ბრძანება N01-09-10/116
უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ჩაბმის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე

09/03/2020 ბრძანება N01-09-10/113
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ

08/21/2020 ბრძანება N01-09-10/108
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს ქ. თბილისი შექმნის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 831
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო