მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

06/15/2022 MES 0 22 0000635377
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის 2022 წლის 11 მარტის №248549 ბრძანების ცვლილების შესახებ

05/27/2022 MES 6 22 0000518058
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

05/17/2022 MES 7 22 0000486640
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

05/17/2022 MES 9 22 0000480747
სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

05/05/2022 MES 3 22 0000452940
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

04/08/2022 MES 7 22 0000358589
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში ISO 9001:2015 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვის მიზნით

04/05/2022 MES 2 22 0000340709
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობაზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

03/21/2022 MES 6 22 0000283662
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3

03/21/2022 MES 0 22 0000269554
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ

03/14/2022 MES 1 22 0000248549
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3

03/10/2022 MES 1 22 0000223230
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

02/11/2022 MES 0 22 0000134139
საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3

01/31/2022 MES 5 22 0000090539
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6

12/22/2021 MES 7 21 0001392031
,,ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 14 დეკემბრის N1366129 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/16/2021 MES 6 21 0001366129
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

12/13/2021 MES 6 21 0001272961
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

11/30/2021 MES 7 21 0001337924
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

11/25/2021 ბრძანება MES 0 21 0001143490
სტუდენტთა პერსონალური მონაცემების ავტომატურად დამუშავების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
დანართი 1

11/24/2021 MES 2 21 0001244337
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

11/19/2021 MES 2 21 0001232943
ინსტიტუტი ტექინფორმის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 917
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო
0322 77 11 11