მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

17-01-2023 MES 6 23 0000039257
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


19-12-2022 MES 3 22 0001625974
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


12-12-2022 MES 9 22 0001586785
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2


29-11-2022 MES 9 22 0001519130
აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


04-11-2022 MES 6 22 0001409364
დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


04-11-2022 MES 9 22 0001409204
„დოქტორანტების სადისერტაციო თემის დასახელების დამტკიცების შესახებ“ სტუ-ისრექტორის 2020 წლის 12 მარტის N01-09-14/999 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


31-10-2022 MES 3 22 0001381911
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2022-2023სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


31-10-2022 MES 3 22 0001378942
2022 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სასწავლო განრიგის შესახებ


31-10-2022 MES 0 22 0001379353
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის დასრულების შემდეგ, დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსების მიზნით, ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ.
დანართი 1
დანართი 2


11-10-2022 MES 5 22 0001271654
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


10-10-2022 MES 8 22 0001267544
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სპეციალიზაციების და კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


07-10-2022 MES 0 22 0001255134
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4


28-09-2022 MES 5 22 0001180295
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ


26-09-2022 MES 1 22 0001161661
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ.
დანართი 1
დანართი 2


26-09-2022 MES 0 22 0001149213
2022-2023 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5


21-09-2022 MES 6 22 0001124711
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5


13-09-2022 MES 2 22 0001052249
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


12-09-2022 MES 0 22 0001040114
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2022-2023 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


07-09-2022 MES 8 22 0001009883
სტუ-ში 2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით, აპლიკანტთა შერჩევის პერიოდის განსაზღვრის თაობაზე
დანართი 1


30-08-2022 MES 0 22 0000959314
“სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების განრიგის შესახებ” სტუ-ის რექტორის 2022 წ ლის 5 აგვისტოს N877259 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 955
0322 77 11 11