მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

28-06-2012
2012 წლის 3 ივლისიდან იწყება ძვირფასი ქვების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი
 
2012 წლის 3 ივლისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება,,ძვირფასი ქვების’’ ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.
 
 
 
საჭირო საბუთები:
1.      ფოტოსურათი 3X4,2 ცალი;
2.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, 2 ცალი;
3.      დიპლომის ქსეროასლი;
4.      CV ან ავტობიოგრაფია.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65
 
მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11