სტუ-ს დიზაინის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები