მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - სალექციო კურსი ელექტრონიკასა და მაგნიტურ რეზონანსულ ტექნიკაში
0322 77 11 11