მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დაჯილდოება

დაჯილდოება

02-06-2012

დაჯილდოება

30  მაისს  გამოყენებითი  გეოლოგიის დეპარტამენტში  (დეპარტამენტის უფროსი ნ. ფოფორაძე) საქართველოს შემოსავლების სამსახურის 9 თანამშრომელს გადაეცა “ძვირფასი ლითონებისა” და “ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის” ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების კურსების სერთიფიკატები. მსმენელთა გადამზადება განხორციელდა ა.წ. მარტის თვეში ტენდერში (სატენდერო თანხა 57 ათასი ლარი) გამარჯვების საფუძველზე, რის შესაბამისად, შემოსავლების სამსახურის კიდევ 35 თანამშრომელი გაივლის ტრენინგს “ძვირფასი ლითონებისა და ქვების” შემსწავლელი კურსით გათვალისწინებულ პროგრამებს სპეციალობით “ძვირფასი ლითონები” (კურსის ხანგრძლივობა სამი კვირა) და “ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაკეთობები” (კურსის ხანგრძლივობა ხუთი კვირა). მსმენელები თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებთან ერთად ეუფლებიან ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაკეთობების დიაგნოსტიკისათვის საჭირო ხელსაწყო მოწყობილობების გამოყენებას.
მომზადების კურსები მაღალი კვალიფიკაციის თანამშრომლებთან (ასოც. პროფ. ია ახვლედიანი, ასოც. პროფ. ხათუნა გაჩეჩილაძე, ასისტ. პროფ. სულხან გველესიანი, მეცნიერებათა კანდიდატები მედეა დაუთაშვილი და ირინე გვალია) ერთად აღჭურვილია შესაბამისი თანამედროვე ლაბორატორიული ხელსაწყოებით, უცხოური ლიტერატურით, სასწავლო კოლექციებით, ეტალონებითა და სხვა დამხმარე საშუალებებით.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11