ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (23.06.18)

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (23.06.18)

23-06-2018


ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (23.06.18)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი
________________________________________
დებულება
________________________________________

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის

ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.


განცხადება
ანკეტა
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები
65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
აკადემიურ პერსონალთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმა
აკადემიურ პერსონალთან დასადები აფილირების ხელშეკრულების ფორმა 

სიახლეებში დაბრუნება