კომპანია BARTH LOGISTIK - სტაჟირების პროგრამა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის