მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

27-03-2012
ა(ა)იპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
მიერ  2012 წლის 6 თებერვალს გამოცხადებული აკადემიური
პერსონალის კონკურსში გამარჯვებულთა სია
 
 
 
 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
 
ტელეკომუნიკაცია
ვიქტორ ნანობაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
ვანო ზურაბიშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
დევი დობორჯგინიძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
ალბერტ ასანიძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
ელექტროენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
ნინა თურქია
სრული პროფესორი                          600 სთ
კონსტანტინე წერეთელი
სრული პროფესორი                          600 სთ
თემურ ბოდოკია
სრული პროფესორი                          600 სთ
არჩილ ვაშაკიძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
გურამ ამყოლაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
არჩილ კოხტაშვილი
ასოც. პროფესორი                             300 სთ
ჯემალ კილასონია
სრული პროფესორი                          600 სთ
 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
ჯემალ შენგელია
სრული პროფესორი                          600 სთ
გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება
გიორგი მჭედლიშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
ფარმაცია
ქეთევან ბაციკაძე
ასოცირებული პროფესორი             600 სთ
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 
ტრანსპორტი
იოსებ ბაციკაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
ლევან ბოცვაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
გიორგი დობორჯგინიძე
სრული პროფესორი                          300 სთ
საზღვაო მეცნიერებები
გიორგი არჩვაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
 
არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
 
არქიტექტურა
თამაზ სანიკიძე
სრული პროფესორი                         600 სთ
ლევან ბერიძე
სრული პროფესორი                         600 სთ
ბიძინა ბერიშვილი
ასოცირებული პროფესორი            600 სთ
 
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 
ევროპა-ამერიკათმცოდნეობა
ზურაბ გამეზარდაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
საერთაშორისო ურთიერთობა
რევაზ მიშველაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
თეიმურაზ ფანჯიკიძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
სოფო მიდელაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                      300 სთ
საბუღალტრო აღრიცხვა
ტარიელ კიკვაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
  ბიზნეს სამართალი
ლალი შაიშმელაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
ნინო ნიშნიანიძე
სრული პროფესორი                          300 სთ
გაბისონია ირაკლი
ასოც.პროფესორი                              600 სთ
ხათუნა ლორია
ასოც.პროფესორი                              600 სთ
ქეთევან ჩახვაძე
ასოც.პროფესორი                              600 სთ
ზვიად როგავა
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
ნანა ნიორაძე
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
მალხაზ ბეგიაშვილი
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
გოჩა ოჩიგავა
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
მარიამ ჯიქია
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
ნიკოლოზ ფიფია
ასისტენტ-პროფესორი                     600 სთ
ნინო სულაბერიძე
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
მაგდა ტატიშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ნონა გოგსაძე
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ფიქრია ზირაქაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ირმა მერებაშვილი
ასოც.პროფესორი                              600 სთ
ბადრი მეტრეველი
ასოც.პროფესორი                              600 სთ
ლევან ხეცურიანი
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
გოჩა მამულაშვილი
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
სანდრო ჯორბენაძე
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
თეა კვაბზირიძე
ასოც.პროფესორი                              300 სთ
ციალა გლოველი
ასისტენტ-პროფესორი                      600 სთ
მერაბ ღვინიაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     600 სთ
ბექა მაისურაძე
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ნინო ხოლუაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ილონა თოდუა
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
მზია დუნდუა
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
მარინა ლონდარიძე
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ლალი ჯანუყაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ალა კახნიაური
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ქეთევან ბერეკაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ნინო ხუნაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი                     300 სთ
ზურაბ მელქაძე
სრული პროფესორი                          300 სთ
ჯემალ გაბელია
ასოც.პროფესორი                              600 სთ
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 
საბაკალავრო პროგრამა:  ინფორმატიკა
 ანა კობიაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
 ვაჟა დიდმანიძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
 ეკატერინე თურქია
სრული პროფესორი                          600 სთ
 დავით კაპანაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
 მედეა თევდორაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
 ქართლოს ყაჭიაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
საბაკალავრო პროგრამა:  ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემები
პაატა ჯოხაძე
სრული პროფესორი                          600 სთ
ზაალ აზმაიფარაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
გურამ მურჯიკნელი
სრული პროფესორი                          600 სთ
საბაკალავრო პროგრამა:  საინჟინრო ფიზიკა
გელა გოდერძიშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
საბაკალავრო პროგრამა:  მათემატიკა
გიორგი ყირმელაშვილი
სრული პროფესორი                          600 სთ
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11