მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

15-03-2012
2012 წლის  20 მარტიდან  იწყება ძვირფასი  ლითონების  ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი
 
2012 წლის 20 მარტიდან  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი  ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.
 
მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.
 
საჭირო საბუთები:
    1. ფოტოსურათი 3X42 ცალი;
    2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
    3. დიპლომის ქსეროასლი;
    4. CV ან ავტობიოგრაფია. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11