მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - სალექციო კურსი ფიზიკური ინფორმატიკის მიმართულებით პირეუსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში
0322 77 11 11