მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

09-03-2012

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მსოფლიო და გენდერი”

9 მარტს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო და გენდერიჩატარდა.
კონფერენციის სამუშაო ენები იყო: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.
კონფერენციის მუშაობა წარიმართა შემდეგ სექციებში: ქალი და პოლიტიკა; ქალი და კულტურა; გენდერი და კანონმდებლობა; ქალი და ბიზნეს-ინჟინერინგი; ქალი და მასმედია; გენდერი: პარადიგმები და დილემები.
კონფერენციის მასალათა კრებული კონფერენციის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11