მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო პროგრამები

სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო პროგრამები

01-02-2008
Tomas Bata University in Zlin აცხადებს 2008/2009 წლის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო პროგრამებს ინგლისურ და ჩეხურ ენაზე.
 Tomas Bata University-ის უპირატესობას წარმოადგენს მისი მონაწილეობა განათლების სამინისტროს და ჩეხეთის რესპუბლიკის სპორტისა და კულტურის პროექტებში საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების მიზნით.
ინგლისურენოვანი სწავლება Aშედგება შემდეგი სასწავლო  პროგრამებისგან:
საბაკალავრო პროგრამა, რომელის მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
1.      ქიმიური და მასალათა ტექნოლოგიები.
2.      ფილოლოგია.
სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
1.      ქიმიური და მასალათა ტექნოლოგიები.
2.      ეკონომიკა და მენეჯმენტი.
სადოქტორო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
1.      ქიმიური და მასალათა ტექნოლოგიები.
2.      კვების ქიმია და ტექნოლოგიები.
3.      ეკონომიკა და მენეჯმენტი.
4.      ეკონომიკური პოლიტიკა და ადმინისტრირება.
5.      ქიმიკატები და ტექნიკური დამუშავება.
6.      ტექნიკური ინფორმატიკა.
 
სწავლება ჩეხურ ენაზე Aშედგება შემდეგი სასწავლო პროგრამებისგან:
საბაკალავრო პროგრამა, რომელის მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
1.      ქიმიური და მასალათა ტექნოლოგიები.
2.      ქიმიური და კვების ტექნოლოგია.
3.      ტექნიკური დამუშავება.
4.      ეკონომიკა და მენეჯმენტი.
5.      ქიმიკატები და ტექნიკური დამუშავება.
6.      ტექნიკური ინფორმატიკა.
7.      ეკონომიკური პოლიტიკა და ადმინისტრირება.
8.      მედია და კომუნიკაცია.
9.      ვიზუალური  ხელოვნება.
10.   სპეციალიზაცია  პედაგოგიკაში.
11.   ჯანმრთელობის დაცვა.
12.  ფილოლოგია.
 
სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
1.      ქიმიური და მასალათა ტექნოლოგიები.
2.      ქიმიური და კვების ტექნოლოგიები.
3.      ტექნიკური დამუშავება.
4.      ქიმიკატები და ტექნიკური დამუშავება.
5.      ტექნიკური ინფორმატიკა.
6.      ეკონომიკა და მენეჯმენტი.
7.      ეკონომიკური პოლიტიკა და ადმინისტრირება.
8.      მედია და კომუნიკაცია.
9.      ვიზუალური ხელოვნება.
10.   სპეციალიზაცია  პედაგოგიკაში.
11.   პედაგოგიკა.
 
სადოქტორო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
1.      ქიმიური და მასალათა ტექნოლოგიები.
2.      ქიმიური და კვების ტექნოლოგიები.
3.      ქიმიკატები და ტექნიკური დამუშავება.
4.      ტექნიკური ინფორმატიკა.
5.      ეკონომიკა და მენეჯმენტი.
6.      ეკონომიკური პოლიტიკა და ადმინისტრირება.
 
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად Tomas Bata University in Zlin  შესახებ  ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.utb.cz/English .

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11