მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რექტორის არჩევნები

რექტორის არჩევნები

14-02-2012
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიურმა საბჭომ რექტორი აირჩია
 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი   - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ, 2012 წლის 11 იანვარს გამოცხადებული ღია კონკურსის წესით რექტორის არჩევნების საფუძველზე, 2012 წლის 14 თებერვალს აკადემიურმა საბჭომ სტუ-ს რექტორად აირჩია პროფესორი არჩილ ფრანგიშვილი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11