მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება

ყურადღება

01-02-2012
2011-2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისათვის
 
აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის  მსურველებმა განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2012 წლის 1 თებერვლიდან 14 თებერვლის ჩათვლით.  საბუთები მიიღება ყოველდღე, გამოსასვლელი დღეების გარდა, 1000 საათიდან 1600 საათამდე (თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული, ოთახი №350).
 
 
1.      განცხადება;
2.      პირადობის მოწმობის ასლი;
3.      სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი), დამოწმებული ბეჭდით;
4.      ატესტატის (დიპლომის) ასლი;
5.      ეროვნული გამოცდების სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
6.       ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
7.      გარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
8.      სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის).
 
 
1.      განცხადება;
2.      პირადობის მოწმობის ასლი;
3.      სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი), დამოწმებული ბეჭდით;
4.      დოქტორანტებმა დამატებით უნდა წარმოადგინონ სავარაუდო ხელმძღვანელის რეკომენდაცია.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11