მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტი ALRAKIS

პროექტი ALRAKIS

01-02-2012

საინფორმაციო შეხვედრა

30 იანვარს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ერასმუს მუნდუსის პროექტთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა ერასმუს მუნდუსის მეორე აქტივობის პროექტს, “ALRAKIS" ეხებოდა. ALRAKIS ითვალსიწინებს გაცვლით პროგრამებს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და პოსტსადოქტორო საფეხურებზე, ასევე, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობას.
დამატებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ იხილეთ:
www.alrakis.eu.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11