მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2018/19 სასწავლო წლისათვის საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების (საგაზაფხულო მიღება) მსურველთა საყურადღებოდ
0322 77 11 11