2018/19 სასწავლო წლისათვის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების (საგაზაფხულო მიღება) მსურველთა საყურადღებოდ