მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

26-12-2011
2012  წლის 16 იანვრიდან იწყება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი
 
2012 წლის 16 იანვრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ,,ძვირფასი ლითონების’’ ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.
 
საჭირო საბუთები:
1.      ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.      დიპლომის ქსეროასლი;
4.      CV ან ავტობიოგრაფია.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11