მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები

23-03-2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

 

ვლ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

 

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

 

ინსტიტუტი „ტალღა“


კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

 

ინსტიტუტი ტექინფორმი

 

კვების მრეწველობის ინსტიტუტი


მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

 

ბიოტექნოლოგიების ცენტრი

 

ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

 

ცოტნე მირცხულავას სახელობის  წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი

 

ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

 

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

 

საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11