მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა რესპუბლიკის უნივერსიტეტში - 2018/19 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა რესპუბლიკის უნივერსიტეტში - 2018/19 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

18-03-2018 რესპუბლიკის უნივერსიტეტი (შივასი, თურქეთი) (Cumhuriyet University – CÜ) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2018-2019 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი).

შერჩევის პროცედურა

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის:

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 16.04.18
გასაუბრება ჩატარდება 2018 წლის 25 აპრილამდე
ნომინანტების წარდგენის ბოლო ვადა: 01.05.18 

ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნება CV, მათ მიერ წარმოდგენილი სამუშაო გეგმა, უცხოური ენის ცოდნის დონე და მოტივაცია.

რესპუბლიკის უნივერსიტეტში Erasmus+ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ფორმები იხილეთ აქ.

რესპუბლიკის უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული პერსონალის Erasmus+ მობილობასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

დამატებით პრაქტიკული ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი.

ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა განხორციელდება რესპუბლიკის უნივერსიტეტში ნომინირების შემდგომ, მიმღებ უნივერსიტეტთან შეთანხმების მიხედვით, საგაზაფხულო (2018 წლის ივლისის ჩათვლით) ან საშემოდგომო სემესტრების (2018/19 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი) განმავლობაში.

(უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ინტერინსტიტუციონალური ხელშეკრულებით განსაზღვრულია 1 ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა რესპუბლიკის უნივერსიტეტში).

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11