მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება

ყურადღება

08-09-2011

სტუ-ში 2011-2012 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის

2011-2012 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი ფაკულტეტების მიხედვით

განცხადება

რეკომენდაცია

ტესტების ნიმუშები ფაკულტეტების მიხედვით:


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11