გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ - 2017/18 სასწავლო წლის II სემესტრი