მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტების წარმატება

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტების წარმატება

17-01-2018 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ორმა მაგისტრანტმა, რუსუდან მეტრეველმა (ხელმძღვანელი: პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) და ნიკო ფოფორაძემ (ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე მარდაშოვა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტი მოიპოვეს.

საგულისხმოა, რომ კონკურსის ორივე გამარჯვებული სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტია.

რუსუდან მეტრეველი გეოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე კურსის მაგისტრანტია. მისი პროექტი, და, შესაბამისად, სამაგისტრო ნაშრომი „ძველი და ახალი ქვევრების მინერალური და პეტროგრაფიული შედგენილობისა და დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა“ მეტად აქტუალურია, რადგან ქვევრის დამზადებისათვის საჭირო ნედლეულისა და მათგან დამზადებული ქვევრების ტექნოლოგია ჯერ კიდევ  არ არის სათანადოდ გამოკვლეული.

ნიკო ფოფორაძე სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე კურსის მაგისტრანტია. მისი სამაგისტრო ნაშრომი „ქალაქ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შეფასება და ანალიზი“, რომელიც თბილისის შემოვლით რკინიგზას ეხება, თანამედროვე მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის  პირობებში  ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ობიექტია.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11