მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პრესრელიზი

პრესრელიზი

03-04-2007

პრესრელიზი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის მ/შ ბრძანებით საარჩევნო კომისიის წევრთა დანიშვნა-გათავისუფლების საკითხებზე ადმინისტრაციული აქტების გამოცემის უფლებამოსილება მიეცა რექტორის მ/შ მოადგილეს პროფ. არჩილ ფრანგიშვილს (იხილეთ დანართი)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის მ/შ მოადგილის, პროფ. არჩილ ფრანგიშვილის ბრძანებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რამდენიმე წევრს პირადი განცხადებების საფუძველზე უფლებამოსილება ა.წ. 2 აპრილს შეუწყდათ (იხილეთ დანართი)


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11