მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსი

13-12-2017 7 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე გამოცხადდა საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსი.

30 ნოემბერს კონკურსის შემფასებელი კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოცხადდა შემდეგი პროექტები: 

  1. ,,ბიოდიზელის სინთეზის მეთოდის მოდიფიცირება და თერმოდინამიკური თვისებები“.
შემსრულებლები:
1. ნარსია დემეტრე
2. კოტორაშვილი გიორგი
3. მაჭარაშვილი ნინო

პროექტის კონსულტანტი: ასოც. პროფ. მათითაიშვილი თეა.

2. ,,ახალი, მხურვალმედეგი კომპოზიციური მასალის მიღება მაღალი ცვეთამედეგობითა და დარტყმითი სიბლანტით, ჯავშანტექნიკაში და საფრენი აპარატების ცხელ კვანძებში გამოსაყენებლად“.
შემსრულებლები:
1. აიწურაძე გიორგი
2. ბაციკაძე სალომე
3. ხმიადაშვილი ელზა

პროექტის კონსულტანტი: პროფ. ტაბატაძე გულნაზი.

3. ხორბლის და ჭვავის ფქვილისაგან წარმოებული პურის კვებითი ღირებულების ამაღლება ბუნებრივი ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის - ყურძნის წიპწის ზეთის გამოყენებით“.
შემსრულებლები:
1. მათეშვილი ანნა
2.  გიგიტაშვილი მარიამ
3. მოდებაძე ლევან
პროექტის კონსულტანტი: პროფ. ხუციშვილი როზა.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11