შეხვედრა ქ. თბილისის 62-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან