მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

29-08-2011
6 სექტემბრიდან იწყება ძვირფასი ლითონების ექპერტ-შემფასებელთა კურსი
 
ა.წ. 6 სექტემბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების ექპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.
 
საჭირო საბუთები:
  1. ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 877 42-83-47, 893 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11