მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოკუმენტაცია

დოკუმენტაცია

28-07-2011
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის დოკუმენტაცია 
 
აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველებმა განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2011 წლის 22 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით.  საბუთები მიიღება ყოველდღე, გამოსასვლელი დღეების გარდა (კვირა), 10 საათიდან 16 საათამდე (თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული, ოთახი №350).
  
 
აღდგენისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 
 
 1. განცხადება
 2. პირადობის მოწმობის ასლი;
 3. სასწავლო ბარათი  (ნიშნების ფურცელი), დამოწმებული ბეჭდით;
 4. ატესტატის (დიპლომის), ასლი;
 5. გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 6. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი,  დამოწმებული ბეჭდით;
 7. გარიცხვის ბრძანების ასლი,  დამოწმებული ბეჭდით;
 8. სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის).
  
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 
 1. განცხადება
 2. პირადობის მოწმობის ასლი;
 3. სასწავლო ბარათი  (ნიშნების ფურცელი), დამოწმებული ბეჭდით;
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11