მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე - სსსმ და შშმ აპლიკანტებისთვის

რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე - სსსმ და შშმ აპლიკანტებისთვის

06-10-2017 დაიწყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) აპლიკანტთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე.

2013 წლის შემოდგომიდან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხორციელდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ჩარიცხვა. ინიციატივის მიზანია, ხელი შეუწყოს ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვას და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას, პოპულარიზაცია გაუწიოს დასაქმების თანაბარი უფლების აღიარებას და უზრუნველყოფას, ხელი შეუწყოს სსსმ/შშმ პირის ტრანზიციის პროცესს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემიდან პროფესიული განათლების სისტემის გავლით დასაქმების ბაზრამდე.

შშმ და სსსმ პირებს, ჩვეულებისამებრ, შესაძლებლობა ეძლევათ დარეგისტრირდნენ სასურველ პროგრამებზე. მულტიდისციპლინური გუნდის შეფასების შედეგად, სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე პირის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში, ისინი სარგებლობენ ალტერნატიული პროფესიული უნარების მოსინჯვით.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის საშემოდგომო მიღებისათვის რეგისტრაცია დაიწყო 2017 წლის 4 ოქტომბერს და გაგრძელდება 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

აპლიკანტს რეგისტრაციის გავლა შეუძლია:
  • საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ყოველდღე 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე, კვირის გარდა. (თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი N350 საგნობრივი პროგრამები, N352 მოდულური პროგრამები); 
  • ონლაინ რეგისტრაციისთვის აპლიკანტმა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალურ პროგრამაში უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და შექმნას პირადი მომხმარებელი. სსს/შშ მქონე აპლიკანტმა, აუცილებლად უნდა მონიშნოს სარეგისტრაციო გრაფაში მოცემული ველი "სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი";
  • საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრებში.
რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტი: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

საკონტაქტო პირი: ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი, თამარ კობერიძე  (555 535 282).

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11