მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

განცხადება

განცხადება

17-04-2007

განცხადება

დაწყებულია ადმინისტრაციულ აქტზე მუშაობა 2006 წლის 2 ოქტომბრის N1616/05 ბრძანების იმ ნაწილში ბათილად ცნობის შესახებ. რომლის მიხედვითაც ქვემოთჩამოთვლილი პირები ჩაირიცხნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტებად, ვინაიდან მათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 28 მარტის N127 ბრძანებით დამტკიცებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად არ წარმოადგინეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სტუ-სთან არ გაუფორმებიათ ხელშეკრულება და არ გადაუხდიათ სწავლების საფასური:

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე

1. ამბროლაძე რევაზ ზურაბის ძე                            (სახელმწიფო გრანტი 30%)
2. ბასილია ირინა გრიგოლის ას
3. იობაძე ნიკა ანზორის ძე                                         (სახელმწიფო გრანტი 50%)
4. კელესიდის დენის იანინის ძე
5. ლაშხი გიორგი ირაკლის ძე
6. მანჩხაშვილი სოფიო ნიკოლოზის ას
7. ჩაჩანიძე ლია ვლადიმერის ას

 

ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტზე

1. ალანია ალექსანდრე რევაზის ძე
2. გელაშვილი თეონა ბესარიონის ას
3. გელაშვილი მარი კობას ას
4. მეგრალიშვილი ანა ჯანიკოს ას            (სახელმწიფო გრანტი 30%)
5. პაპაშვილი შორენა ალექსანდრეს ას
6. სარალიძე ეთერ თამაზის ას
7. ძაძამია შოთა ზაურის ძე

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე

1. ბიძიანკა ელგუჯა ჯემალის ძე
2. ბუჯიაშვილი ნინო ფრედის ას                             (სახელმწიფო გრანტი 30%)
3. გედეშური გიორგი ბადურის ძე
4. თიბელიშვილი ალეკო ჯემალის ძე
5. მიქაია ბორისი ნიაზის ძე
6. წაველიძე დავით გიორგის ძე

 

ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტზე

1. ედიშერაშვილი ეკა გიორგის ას
2. კაპანაძე თამარ გელას ას                        (სახელმწიფო გრანტი 30%)
3. მდორეული ია ვილიორის ას                 (სახელმწიფო გრანტი 30%)
4. ნოზაძე ნანა ბონდოს ას
5. ჩანადირი თამაზ ოთარის ძე
6. წერეთელი ნათია გიორგის ას

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე

1. გიგაური თამარ რამაზის ას                   (სახელმწიფო გრანტი 30%)
2. კვირიკაშვილი ლევან ალექსის ძე
3. ჟორჟოლიანი ნუგზარი მამუკას ძე     (სახელმწიფო გრანტი 30%)
4. ჭუმბურიძე დოდო ოლეგის ას

 

განცხადება

დაწყებულია ადმინისტრაციულ აქტზე მუშაობა 2006 წლის 2ოქტომბრის N1616/05 ბრძანების იმ ნაწილში ბათილად ცნობის შესახებ, რომლის მიხედვითაც ფხალაძე არჩილ ბადრის ძე ჩაირიცხა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტად, ვინაიდან მან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 28 მარტის N 127 ბრძანებით დამტკიცებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად არ წარმოადგინა კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

 

 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11