მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+-სალექციო კურსი ვილნიუსის ტექნოლოგიებისა და დიზაინის კოლეჯში - საქართველოს საბადოები და მათ ირგვლივ არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის საკითხები
0322 77 11 11