მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

29-06-2011

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

2011 წლის 13 ივნისს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საარჩევნო სამართლის დარგში.
მემორანდუმის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების მიერ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლობისთვის აუცილებელი პროფესიული ცოდნის გაღრმავებას საარჩევნო სამართლის დარგში, მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებასა დასამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11