მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

განცხადება

განცხადება

27-09-2017

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

იმ პირთა საყურადღებოდ, რომლებმაც რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით 2017-18 სასწავლო წლისთვის მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ვალდებულნი არიან მიმდინარე წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით გააფორმონ სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულება შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკარგავენ 2017-18 სასწავლო წლისთვის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11