სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მაგისტრანტებისთვის - 2017/2018 სასწავლო წელი