მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

HP-SEE კონკურსი

HP-SEE კონკურსი

28-09-2012
კონკურსი პროგრამირებით დაინტერესებულ სტუდენტებს შორის
 
HP-SEE Computing Challenge
 
HP-SEE  აცხადებს კონკურსს პროგრამირებით დაინტერესებულ სტუდენტებს შორის.     პროექტი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს მიიღონ HP-SEEს გამოწვევა და პროგრამირების სხვადასხვა ენაზე დაწერონ ქვემოთ მოცემული კოდის გაუმჯობესებული ვარიანტი.
 
ამოცანა:
ჩათვალეთ, რომ მატრიცას ცვლადის ზომა არის N × N და matrix-matrix გამრავლების კოდი მოცემულია ქვემოთ მოცემულ საიტზე. შეეცადეთ შეცვალოთ კოდი ისე, რომ გააუმჯობესოს შესრულება. ცვლილება შეიძლება განახორციელოთ C და/ან  assembly ენაზე, OpenMP პარალელურად.მცურავპუნქტიანი ოპერაციების საერთო რაოდენობა matrix-matrix multiplication is გამრავლების დროს არის (2N − 1)N2.
გარდა ძირითადი (intargc, char **argv) ფუნქციებისა, კოდის თავდაპირველი ვერსია იყენებს:
o    gettime(void) returns system time and is used for timing the code;
o    matfill (long N, double *mat, double val) initializes all elements of an N×N matrix mat to the value val;
o    matmul (long N, double *a, double *b, double *c) performs matrix-matrix multiplication of matrices a and b and stores the result in a matrix c. All matrices have the same size N × N.
       ცვლილება კოდის გასაუმჯობესებლად უნდა განხორციელდეს matmul (long N, double *a, double *b, double *c). ფორმატი და მონაცემები უნდა დარჩეს უცვლელი, კოდმა უნდა მიიღოს მხოლოდ ერთი არგუმენტი ბრძანების ხაზიდან (the linear matrix size N),  როდესაც შესრულდება უნდა შეიცავდეს მსგავს ინფორმაციას:
[user@ui mmm]$ ./mmm-v1 1000
   1000     7.144675e+00     2.799288e+08

Code submission (კოდის წარდგენა)

კოდის გაუმჯობესებული ვარიანტი უნდა წარმოადგინოთ e-mail: mmm@lists.hp-see.eu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it აქვე უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი იფორმაცია: სრული სახელი და გვარი, დაწესებულების სახელი, ქვეყანა. ერთ კონკურსანტს შეუძლია წარმოადგინოს კოდის რამოდენიმე ვარიანტი, რომელთაგან საუკეთესო იქნება გათვალისწინებული.
       კოდის წარმოდგენის ბოლო ვადა არის 2012 წლის 31 ოქტომბერი.

Prize (პრიზი)

საუკეთესო კოდის მფლობელ კონკურსანტს გადაეცემა 900 ევრო. გამარჯვებულმა უნდა მოგვაწოდოს სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ მიიღოს პრიზი. ასევე გამარჯვებული ჩართული იქნება HP-SEE–ს სხვადასხვა საინტერესო პროექტებსა და ტრენინგებში .
Multiplicationcode - ის გადმოსაწერად და დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ვებ-გვერდს: www.hp-see.eu

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11