მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზირებული კურსი

სპეციალიზირებული კურსი

17-06-2011
20 ივნისიდან იწყება ძვირფასი ლითონების ექპერტ – შემფასებელთა კურსი
ა.წ. 20 ივნისიდან  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ქვების ექპერტ – შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზირებული კურსი.
საჭირო საბუთები:
1.      ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;
2.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.      დიპლომის ქსეროასლი;
4.      CV ან ავტობიოგრაფია
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 877 42-83-47, 893 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11