მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2017/2018 სასწავლო წელი