მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

"ევროპული აკადემია გადასახადების, ეკონომიკისა და სამართლისათვის" - სემინარები

"ევროპული აკადემია გადასახადების, ეკონომიკისა და სამართლისათვის" - სემინარები

02-08-2017 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ინფორმაციით, "ევროპული აკადემია გადასახადების, ეკონომიკისა და სამართლისათვის" (European Academy for Taxes, Economics and Law) ჩაატარებს შემდეგ ტრენინგ-სემინარებს:

1. როგორ შევქმნათ სამართლებრივი ხელშეკრულებები კვლევისა და განვითარების
პროექტებისთვის (How to Design Research & Development Contracts in Practice)

სემინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
 • როგორ გავუმკლავდეთ R&D ხელშეკრულებების ასპექტებს, როგორებიც არის:
 • დამატებითი შეთანხმებები, კონფიდენციალობა, ლიცენზია?
 • ძირითადი საკითხები, რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ მემორანდუმის შედგენის
 • დროს (Memorandum of Understanding)
 • როგორ შევადგინოთ გარიგებები ლიცენზიებისა და ტექნოლოგიების გადაცემისთვის?
 • როგორ შევთანხმდეთ ხელშეკრულების პირობებზე, რათა შემდგომი დავა ავიცილოთ
 • თავიდან?
 • როგორ გავუმკლავდეთ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვასთან დაკავშირებულ
 • საკითხებს?
სემინარი ჩატარდება მიმდინარე წლის 24-25 აგვისტოს.

სემინარის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

2. საერთაშორისო კვლევითი თანამშრომლობის დაფინანსების სტრატეგიები და წყაროები
(Funding Strategies & Sources for International Research Cooperation)

სემინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
 • როგორ მივიღოთ წვდომა საერთაშორისო და ევროპულ დაფინანსების წყაროებზე?
 • როგორ წავახალისოთ კვლევის კომერციალიზაცია, მეწარმეობა და ინოვაცია საკუთარ
 • ორგანიზაციაში?
 • როგორ შევქმნათ დაფინანსების სტრატეგიები და როგორ მოვემზადოთ საერთაშორისო
 • კვლევითი დაფინანსებისთვის?
 • როგორ შევიმუშაოთ დაფინანსების მოპოვების სტრატეგია?
 • როგორ ვითანამშრომლოთ წარმატებულად განვითარებადი ქვეყნების უნივერსიტეტებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან?
 • რა დაფინანსების წყაროებია ხელმისაწვდომი აშშ-ში და როგორ გამოვიყენოთ ისინი
 • ევროპასა და მის ფარგლებს გარეთ?
 • როგორ გამოვიყენოთ კერძო ფონდების წყაროები?
სემინარი ჩატარდება მიმდინარე წლის 25-26 სექტემბერს.

სემინარის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

3. კვლევითი და სამეცნიერო კომუნიკაცია (Research and Science Communication)

სემინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
 • ვინ არის თქვენი აუდიტორია?
 • როგორ მივაწვდინოთ სათქმელი სხვადასხვა აუდიტორიას?
 • რა სახის გამოწვევებს ვაწყდებით სამეცნიერო კომუნიკაციაში?
 • როგორ ვისაუბროთ კვლევაზე სოციალურ მედია საშუალებებში?
 • როდის და რამდენად ხშირად ვისარგებლოთ სოციალური მედია საშუალებებით?
 • როგორ გავზომოთ შესრულებული სამუშაოს ეფექტიანობა?
 • როგორ მივიპყროთ საერთაშორისო მედია საშუალებების ყურადღება?
 • როგორ დავამკვიდროთ ევროპული საკომუნიკაციო ქსელი?
 • როგორ უნდა ითანამშრომლოს ფაკულტეტმა მკვლევრებთან?
სემინარი ჩატარდება მიმდინარე წლის 12-13 ოქტომბერს.

სემინარის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

4. სახელმწიფო დახმარება კვლევისთვის, განვითარებისა და ინოვაციისთვის (State Aid for Research, Development and Innovation)

სემინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
 • Union Framework-ის პრაქტიკული გამოყენება კვლევებისთვის, განვითარებისა და
 • ინოვაციის სფეროებისთვის (RDI)
 • რომელი ასპექტებია განსაკუთრებით ღირებული RDI სახელმწიფო დახმარებისთვის
 • GBER-ის (General Block Exemption Regulation) მიხედვით?
 • როგორ განვასხვავოთ სწორად ეკონომიკური და არაეკონომიკური აქტივობები?
 • როგორ მოვარგოთ ლიცენზიები და ინტელექტუალური საკუთრება სახელმწიფო
 • დახმარების კანონს?
 • როგორ შევაფასოთ კერძო სექტორთან თანამშრომლობა სახელმწიფო დახმარების
 • კანონის მიხედვით?
 • რა გავლენა აქვს სახელმწიფო დახმარების რეგულაციებს RDI ინფრასტრუქტურისა და
 • ტექნოლოგიური პარკების დაფინანსებაზე?
 • როგორ მოვემზადოთ RDI პროექტების ფინანსური აუდიტისთვის?
სემინარი ჩატარდება მიმდინარე წლის 26-27 ოქტომბერს.

სემინარის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

5. ფინანსური აღრიცხვა და აუდიტი ევროპის კვლევისა და განვითარების ფონდში (Financial Accounting and Audit in European Research & Development Funding)

ინტერაქტიულ სემინარზე განხილული იქნება ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე, ევროკავშირის კვლევითი პროექტების ფინანსურ მენეჯმენტში შესული ცვლილებები.

სემინარი ჩატარდება მიმდინარე წლის 16-17 ნოემბერს.

სემინარის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

6. კვლევისა და კვლევის ხარისხის შეფასება (Research Evaluation & Assessing Research Quality)

სემინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
 • როგორ გავხადოთ კვლევის შეფასების პრაქტიკა ეფექტური ჩვენს დაწესებულებაში?
 • როგორ უნდა გადანაწილდეს პასუხისმგებლობები და პრიორიტეტები დაინტერესებულ მხარეებს შორის?
 • კვლევის შეფასების რომელი მაჩვენებლებია ყველაზე ეფექტური?
 • რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოვჩნდეთ კვლევის შედეგების გაზომვისას?
 • როგორ შევაფასოთ კვლევის გავლენა საზოგადოებაზე და როგორ გავხადოთ ეს შედეგები ხილული?
 • რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდოლოგიები კვლევისა და მისი გავლენის შეფასებისთვის?
სემინარი ჩატარდება 2018 წლის 19-20 მარტს. აღწერილობა იხილეთ ბმულზე.

სემინარებში მონაწილეობის პირობები და სხვა დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11