მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები და შესაბამისი ადგილების რაოდენობები სტუ-ში

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები და შესაბამისი ადგილების რაოდენობები სტუ-ში

26-07-2017 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, 2017-2018 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის შემდეგი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები:

• მშენებლობა – 480 ადგილი;
• ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია – 430 ადგილი;
• არქიტექტურა – 100 ადგილი;
• მათემატიკა – 50 ადგილი;
• საინჟინრო ფიზიკა – 100 ადგილი;
• აგრარული ტექნოლოგიები – 110 ადგილი;
• სასურსათო ტექნოლოგია – 230 ადგილი;
• სატყეო საქმე – 50 ადგილი;
• აგროინჟინერია – 50 ადგილი;
• მეცხოველეობა – 30 ადგილი;
• აგრონომია – 40 ადგილი;
• ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია – 30 ადგილი;
• ქიმია – 50ადგილი;
• მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია – 25 ადგილი;
• სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია – 20 ადგილი;
• სამთო და გეოინჟინერია – 70 ადგილი;
• მეტალურგია – 15 ადგილი;
• მასალათმცოდნეობა – 20 ადგილი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11