მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტთა სასწავლო საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
0322 77 11 11