მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ვებინარი - რძის გადამამუშავებელ და ქიმიურ მრეწველობებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია/ტრენინგი
0322 77 11 11