მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2017

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2017

05-07-2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები საგანთა ჯგუფების მიხედვით

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ბრძანება N136  სტუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (04.07.2017)

დადგენილება №2534  აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ  (27.07.17)

დარგობრივი საკონკურსო კომისიები

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი


დებულება

საკონკურსო კომისიის მუშაობის რეგლამენტი


კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11