მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია

საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია

02-06-2011
სტუ-ში სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
დასკვნითი ეტაპი მიმდინარეობს
 
 
1-8 ივნისს სტუ-ს ადმინისტრაციულ კორპუსში სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის II დასკვნითი ეტაპი ტარდება.
კონფერენციის ფარგლებში სხვადასხვა დარგობრივი სამეცნიერო სექცია მუშაობს:
 
საინჟინრო მექანიკის (01.06.11. 10:00)
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის (01.06.11. 10:00)
ჰიდროსაინჟინრო (01.06.11. 14:00)
ტელეკომუნიკაციის (01.06.11. 14:00)
თბო- და ჰიდროენერგეტიკის (02.06.11. 10:00)
ელექტროენერგეტიკის, ელექტრონიკის და ელექტრომექანიკის (02.06.11. 10:00)
საწარმოო ინოვაციების და ოპერაციული მენეჯმენტის (02.06.11. 14:00)
ორგანიზაციული მართვის (02.06.11. 15:00)
სამთო ტექნოლოგიის (03.06.11. 10:00)
გეოლოგიის (03.06.11. 10:00)
ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიის (03.06.11. 14:00)
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის (03.06.11. 14:00)
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების (04.06.11. 10:00)
კომპიუტერული ინჟინერიის (04.06.11. 14:00)
საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის (06.06.11. 10:00)
ფიზიკის (06.06.11. 14:00)
მათემატიკის (06.06.11. 14:00)
მანქანათმშენებლობის (07.06.11. 10:00)
სატრანსპორტო (07.06.11. 10:00)
 საგზაო (07.06.11. 14:00)
საინჟინრო გრაფიკის და ტექნიკური მექანიკის (07.06.11. 14:00)
საზოგადოებრივი მეცნიერებების (08.06.11. 10:00)
უცხო ენების და კომუნიკაციის (08.06.11. 10:00)
ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის (08.06.11. 14:00)
სამართლის (08.06.11. 14:00)
 
სექციების მუშაობა სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსის გ. ნიკოლაძის სახელობის დარაბაზში და საკონფერენციო ოთახში მიმდინარეობს.
 
 
 
დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ:
 
სტუ-ს სპორტის, კულტურის, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი:
 
სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსი, II სართული, ოთ. №266-268
ტელ.: 36-53-45
 
სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული, ოთ.№323,
ტელ.: 36-53-51, 8-91-19-17-25
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11