მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი - 28 ივნისი

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი - 28 ივნისი

23-06-2017 28 ივნისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) იწყება „ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი“ (დასაწყისი - 11:00 სთ.).

კურსები მუდმივმოქმედია და ტარდება ყოველთვიურად.

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

 საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11